W naszej ofercie znajdą Państwo:

• mapy do celów projektowych,
• geodezyjna obsługa inwestycji,
• pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia podziemnego, budynków i innych budowli kubaturowych oraz liniowych,
• wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek,
• mapy z projektem podziału nieruchomości,
• mapy do regulacji stanów prawnych nieruchomości,
• mapy do celów sądowych,
• rozgraniczenia nieruchomości,
• pomiary powierzchni użytkowych hal, magazynów, lokali,
• sporządzanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
• sporządzanie wykazów synchronizacyjnych,
• wycena nieruchomości.

 
 

Gwarantujemy najwyższy standard obsługi, terminową realizację prac oraz konkurencyjne ceny.